Et barns fødsel skal anmeldes. Sædvanligvis foretager jordemoderen anmeldelsen, men er fødslen sket uden jordemoder, skal forældrene anmelde fødslen ved at kontakte det sogn, hvor moren bor. Bor moren i Sønderjylland er det den kommune, hvor moren bor, der kontaktes. Har moren ingen folkeregisteradresse, kontaktes det sogn, hvor barnet er født. Her kan du finde den relevante adresse.

Medbring følgende bilag:

Er du mor, og er du født i udlandet, vedlæg fødsels- og navneattest.

Er I gift eller samlevende, og er I begge født i udlandet, vedlæg fødsels- og navneattester samt eventuelt vielsesattest.