Du kan søge om at ændre dit eller dit barns fornavn, mellemnavn eller efternavn på www.borger.dk.

Skal din ansøgning om navneændring behandles i statsforvaltningen, vil du blive orienteret om, at ansøgningen er sendt dertil.

Der er gebyr for visse navneændringer:

  • Der betales ikke gebyr ved ansøgning om navneændring, der sker i forbindelse med en vielse, hvis ansøgningen er indgivet senest 3 måneder efter vielsen, eller for børn under 18 år som følge af forældrenes navneændring.
  • Søges der om navneændring for flere personer, skal der betales gebyr for hver ansøger. Der skal dog kun betales ét gebyr, hvis ansøgningerne om navneændring omfatter ægtefæller, ugifte samlevende, søskende eller plejebørn under 18 år

Læs på familiestyrelsens side om betaling.

Du skal også selv sørge for nyt pas og kørekort. Der skal ligeledes betales gebyr for nyt pas og kørekort.

NAVNGIVNING

Du skal navngive dit barn, inden det fylder seks måneder. Ønsker du, at dit barn bliver navngivet ved dåb, se Kirkeministeriets hjemmeside. Du kan navngive dit barn uden dåb på www.borger.dk.

SAMLIVSERKLÆRING

I skal afgive en samlivserklæring, hvis du søger om at få din samlevers navn eller om at give din samlevers navn videre til et stedbarn. Send erklæringen sammen med ansøgningen om navneændring.

SAMTYKKEERKLÆRING

Når du søger om et beskyttet efternavn, som du ikke har tilknytning til, skal du indhente samtykke fra alle, der bærer navnet her i landet. Personer under 18 år skal også samtykke. Send erklæringen sammen med ansøgningen om navneændring.

ERKLÆRING FRA NÆRMESTE SLÆGT

Når du søger om et mellem- eller efternavn efter din afdøde ægtefælle, samlever eller en af dine sted- eller plejeforældre, skal afdødes nærmeste slægt afgive erklæring om, at det er i overensstemmelse med afdødes holdning. Send erklæringen sammen med ansøgningen om navneændring.