Familienetværket

-Menighedsplejens "udviklingsprojekt"

Familienetværk er er et tiltag som sigter på at skabe rum for sammenhæng og udvikling for udfordrede familier.

Det begyndte som et pilotprojekt støttet af Socialministeriet tilbage i 2013, og vi var med fra begyndelsen. Netværket er en måde at modarbejde den isolation som kan ramme familier som slås med problemer.

Målet er at tilbyde et netværk, både med  mennesker der deler udfordringer og vilkår, men også med ressourcepersoner der kan bidrage med viden og praktisk erfaring.

Tænker du at du måske kunne bruge det til noget, så velkommen til!
Kontaktoplysninger på vores tovholder på projektet findes herunder:

 

Skulle du derimod have lyst til at give en hånd med, kan jeg kun sige:
Arbejdet er i gang, men kan godt bruge yderligere kræfter.  Så sidder du inde med viden eller erfaring der kunne hjælpe udfordrede  familier, og har lyst til at være med til at hjælpe, så kan vi bruge en som dig!
Kontaktoplysningerne er de samme som ovenfor.