Folkekirkens Feriehjælp

 

Nakskov Menighedspleje har de sidste fire år lavet sommerferie for børnefamilier der ikke selv har mulighed for at komme nogen steder på ferie.  Det gøres i samarbejde med organisationen Samvirkende Menighedsplejer, der står for fundraising og overordnet planlægning. Da projektet overvejende er baseret på fondsmidler er der præcist definerede rammer for indkomstforholdene for de familier der kan deltage. Vilkårene forhandles fra år til år, men i 2016 var beløbsgrænsen svarende til kontanthjælpsniveauet for 2015, som var 172.992,- Kr. for enlige forsørgere og 345.984.984,- Kr for ægtefæller/samboende forsørgere.

Hvordan det vil se ud for 2018 kan vi ikke sige endnu, men yderligere information vil kunne findes her på siden så snart vi ved mere, ligesom et ansøgningsskema vil kunne downloades til print, ligesom det vil kunne hentes på kirkekontorene i de to sogne, Skt. Nikolai Sogn og Stormarks Sogn.

Vi, som lokal menighedspleje sørger for at finde familier der trænger, organiserer selve turen og fælles oplevelser, og det gøres af lokale frivillige. Kunne du tænke  dig at bruge en sommerferieuge på at være med til at give familier gode oplevelser sammen, så kunne det være noget for dig!