154 julestemte mennesker valgte at gå til Menighedsplejens julekoncert søndag eftermiddag den 15.12. 2013 og samtidig støtte Nakskov Menighedsplejes sociale arbejde for de sværest stillede i byen. 7.700 kr. kom der ind i entréindtægt, hvilket er en klar forbedring i forhold til sidste år, og er penge, som menighedsplejen har god brug for og gerne vil takke alle fremmødte for.

Koncerten er selvfølgelig ikke mulig uden medvirken af de dygtige kor, organist og øvrige medvirkende, som deltager uden honorar, hvilket menighedsplejen er meget taknemmelig for.

Vi takker alle og ønsker en glædelig jul og et velsignet nytår.

Sognepræst Martin Egerup indledte med at fortælle lidt om menighedsplejens arbejde, som i disse år udvikler sig kraftigt, bl.a. gennem støtte og opbakning fra Samvirkende Menighedsplejer, som Nakskov Menighedspleje nu er en del af.

Det Hvide Kor, Nakskov Sangforening (herrekor) og kirkens eget kor, Sankt Nikolai Kirkes Kammerkor samt kgl. Kapelmusikus Verner Nicolet og organist Erik Lauge Mikkelsen, stod for den musikalske underholdning med sange hentet fra deres julerepertoire.

Som afslutning på koncerten sang de tre kor, under ledelse af organist Erik Lauge Mikkelsen, Anders Öhrvals arrangement af salmen ”Dejlig er jorden”, som satte et fint punktum på en dejlig musikalsk oplevelse.

På gensyn næste år, hvor vi håber på igen at sætte ny rekord.